ThinkThank
- Nyckeln till framgång

ThinkThank
- Nyckeln till framgång

ThinkThank består av företagare och experter från olika branschområden som träffas regelbundet. Våra erfarenheter av affärsutveckling sträcker sig från lokala och regionala till nationella och internationella marknader.

Vi drivs av att engagera, involvera och inspirera företagare genom att skapa bättre och lönsammare affärer.

ThinkThank - Nyckeln till framgång!                  

Blennå Management & Business är en sammanhållande länk i ThinkThank.

 

map3

-kreativa, nyskapande, lösningsorienterade och samtänkande experter

Genom att träffas regelbundet, representera olika branscher och arbeta efter godkänd forskningsmetodik ökar sannolikheten för goda lösningar eller nya idéer med hög innovationskraft.

Affärsinnovation

- erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud för företag och organisationer

  Med våra 100 anställda från företag i 10 branscher med över 100 tjänster erbjuder vi dig som kund verkstad, direkt.

                                                                                                                                         Största kompetensbredden i Norrland

ThinkThank Sweden

Session inlogg:

SKAPA ETT KONTO, LADDA NER VÅR APP ELLER GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ WEBBEN, klicka på HÅLET vi har NYCKELN!

Ökad förändringstakt, digitalisering och nya komplexa mönster i världen och inom näringslivet ställer krav på nya organisationsformer. ThinkThank är en digital, oberoende och dynamisk organisation med partners med kompetenser från flera olika branscher. ThinkThank jobbar för att företagare ska lyckas med förflyttningen från innovation till verklig handling, där kunderna får tillgång till den samlade kompetens helt digitalt, via appen ThinkThank. -Vi bidrar med idéer och skapar lösningar på våra uppdragsgivares utmaningar. Våra partners i ThinkThank jobbar tillsammans för att möta företagens behov och vi hjälper till med att lösa alla förbättringsbehov. Mottot lyder: från idé och innovation till din verklighet, -nyckeln till framgång.

Grundare ThinkThank / Peter Kollin

ThinkThank
Adress
Sjötullgatan 64
826 50 Söderhamn
E-post
info@thinkthank.se